Economically invisible work international

In 2020 richtte ik Economically Invisible Work International (EIWI) op. Dit is een organisatie om de enorme ongelijkheid als gevolg van onbetaald werk in de wereld zichtbaar te maken en dit werk beter te waarderen en te herverdelen.

Ga hier naar de site van EIWI

Denk bij onbetaald werk aan het managen van een huishouden, het verzorgen en opvoeden van kinderen, het mantelzorgen voor familieleden en het je inzetten voor je gemeenschap of club als vrijwilliger of activist.

Onbetaalde werkers leveren hiermee een onmisbare bijdrage aan de wereld; zij maken het elke dag weer mogelijk dat anderen mensen in die uren wel geld kunnen verdienen. Zij leveren de essentiële infrastructuur waardoor de ‘officiële’ economie kan functioneren. Zij subsidiëren die als het ware. Zouden de onbetaalde werkers in Nederland morgen massaal staken, dan zou het hele land direct in complete chaos verkeren.

Toch noemen de meeste mensen de bijdrage van de onbetaalde werker aan de samenleving gek genoeg geen ‘werk’, wordt deze arbeid niet meegeteld in het Bruto Nationaal Product. Terwijl dat onmiddellijk wel gebeurt, als de onbetaalde werker zijn werk aan iemand anders uitbesteedt.

Alleen al onbetaald huishoudelijk en verzorgend werk is een van de grootste werkgelegenheidssectoren ter wereld. Oxfam schatte in 2020 de waarde ervan op $10.900.000.000.000.

We betalen de werknemers in deze sector niet, omdat het meestal vrouwen zijn, en van vrouwen wordt verwacht dat ze dit zeer belangrijke werk gratis doen. Deze situatie benadeelt hen ernstig in hun financiële situatie en het realiseren van hun ambities. Maar ook mannen lijden onder de beperkte rol die de samenleving hen heeft toebedeeld.

Zolang we deze taken niet als werk labelen, werken we mee aan structurele ongelijkheid en blijft de samenleving doormodderen als een slecht georganiseerd bedrijf. Een bedrijf waar men geen idee heeft van de totale hoeveelheid taken die verzet moet worden, laat staan hoe men die het beste over alle werknemers kan verdelen, zodat die allemáal kunnen floreren, zowel financieel als mentaal, zowel thuis als op hun werk.

Door het mee te gaan tellen als werk, voorkomen we burn-outs, verzuim op het werk, financiële ongelijkheid binnen relaties, een zorg-infarct, armoede, de loonkloof, talentverspilling, het glazen plafond, baanverlies, huiselijk geweld, statusgebrek en gevoelens van waardeloosheid.

Dus ga vandaag nog naar de site en zie wat jij kunt doen.