De 2-carrières boost

Veel werknemers worstelen met het vinden van de optimale combinatie van hun twee carrières, die van professional en ouder. Daarom heb ik de 2-Carrieres Boost ontwikkeld, een traject voor werknemers en hun eventuele levenspartner in het spitsuur van hun leven.

“Mijn mensen zeggen dat ze zowel thuis als hier weer meer aanwezig zijn.”

Het traject, -een combinatie van een workshop voor de werknemer en 2 individuele coaching-sessies van de werknemer en diens eventuele partner - leidt tot een gezamenlijk meerjarenplan voor deze uitdagende levensfase, waarin beider ambities de ruimte krijgen, en een daarbij passende verdeling van de zorgtaken thuis wordt gemaakt. Zo’n goed doorgesproken, gezamenlijk levensplan leidt tot gelukkiger en meer energieke werknemers.

De werkgever heeft hiermee een krachtige tool in handen voor

  • Verzuim Preventie
  • Burn-out Preventie
  • Talentverspilling Preventie
  • Diversiteit Behoud & Bevordering

Dit traject is uitermate geschikt voor werknemers die worstelen met de combinatie van hun baan en de zorgtaken thuis, werknemers die terugkeren van een ouderschapsverlof, partnerverlof/ aanvullend partnerverlof, bevallingsverlof of die ooit een burn-out hebben gehad.